NATUURLEXICON


Kleine Egelskop

Sparganium emersum   


De Kleine Egelskop Sparganium emersum groeit in sloten en vijvers, plassen, moerassen, ook in langzaam stromende wateren en meestal op een modderige, voedselrijke en kalkrijke bodem. De bloemen zijn groen en bloeien van juni tot september. De bloeiwijzen zijn groter dan bij de Grote Egelskop Sparganium erectum. De bladeren zijn zwaardvormig. De steenvruchten zijn stekelig.

De aanwezigheid van deze plant in heidevennen verraadt de instroom van voedselrijk water (vermesting).

De plant is één van de waardplanten van de vlinders Egelskopmot Nymphula nitidulata en Waterlelievlinder Elophila nymphaeata

 

Home