NATUURLEXICON


Kleine Erwtenmossel

Pisidium henslowanum   


De Kleine Erwtenmossel Pisidium henslowanum is een tweekleppige die in Vlaanderen zeldzaam voorkomt.  

De schelpen zijn ovaal met een scherpe top die ver uit het midden staat en scheef naar buiten wijst.

De top ervan is voorzien van een duidelijk scherp opstaand plooitje (ribbel). Het oppervlak is onregelmatig gestreept.

De soort wordt tot ongeveer 4 mm groot en komt voor in allerlei kleine en grote kalkhoudende wateren, met een voorkeur voor licht stromend water. 

Home