NATUURLEXICON


Kleine Fruroliet

Phrurolithus minimus   


De Kleine Fruroliet Phrurolithus minimus is te vinden in droge, schrale graslanden met pollen en mieren. Deze spin houdt zich op onder stenen, tussen strooisel en mos en op droge plekken.

De spin jaagt op mieren.

Home