NATUURLEXICON


De Kleine Grijze Bladloper Xylota abiens  is een vrij kleine zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm. Het achterlijf is kort. Rugplaatjes 2 en 3 dragen elk een paar rechthoekige vlekken. Bij het mannetje is de achterlijfspunt (geel-)wit behaard. De achterdijen zijn iets verdikt.

Deze zeldzame zweefvlieg vliegt waarschijnlijk in 2 generaties per jaar, van begin mei tot half augustus, in oude, vochtige loofbossen. De vlieg is op bladeren en boomstammen te vinden; soms ook op bloemen.

De larven voeden zich in (rottings-)sappen van zowel loof- als naaldbomen.   

Home


Kleine Grijze Bladloper

Xylota abiens