NATUURLEXICON


De Kleine Groefbij Lasioglossum parvulum is een vrij zeldzame zwarte bij met een lengte van 6 mm.

Het vrouwtje heeft een kop die iets breder is dan lang.

Het mannetje is slank, heeft lange antennes en lange beharing op de onderzijde van de tergieten.

Deze bij vliegt van eind februari tot half september (de mannetjes vanaf juli) in bloemrijke, schrale graslanden met een kalkhoudende leembodem en langs bosranden. Het is één van de vroegst vliegende groefbijen.  

Het nest wordt in de grond gemaakt. Deze bij is een polylectische soort, die geen enkele voorkeur voor bepaalde bloemen vertoont.

Het is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Langsprietdwergwespbij Nomada distinguenda (koekoeksbij).  

  

Home


Kleine Groefbij

Lasioglossum parvulum