NATUURLEXICON


De Kleine Hageheld Lasiocampa trifolii is een spinner die we kunnen aantreffen op heidevelden en kapvlakten op zandgronden.

De waardplanten van de rupsen zijn Kattendoorn Ononis spinosa, Sikkelklaver Medicago falcata, Struikhei Calluna vulgaris, Brem Cytisus scoparius en Pijpenstrootje Molinia caerulea.


Home


Kleine Hageheld

Lasiocampa trifolii