NATUURLEXICON


De Kleine Harsbij Anthidiellum strigatum is een kleine bij met een lengte van 5 tot 7 mm.

Het is een algemeen voorkomend, klein, bol, weinig behaard bijtje.

Het vrouwtje heeft een borststuk met gele vlekken. Het zwarte achterlijf heeft een variabele gele tekening. Soms bestaat de tekening uit gele, ovale dwarsvlekken. De buikschuier is witgelig.  

Het mannetje heeft een borststuk met gele vlekken. Het achterlijf heeft ook gele vlekken. Het mannetje heeft op de zesde buikplaat een zwarte stekel.  

We kunnen deze soort aantreffen van begin juni tot eind augustus op allerlei warme plaatsen zoals droge schraalgraslanden, heidegebieden en open, zonnige plekken in bossen. Deze bij verzamelt hars, vooral dennenhars, en bouwt hiermee een klokvormige broedcel van wel 1 cm groot.

Vaak wordt het vrijhangend nest bevestigd aan zwerfkeien, op bomen (vooral Grove Den Pinus sylvestris) of op oude muren. Het nest wordt op een beschutte plaats gemaakt en gecamoufleerd. De nectar wordt via een opening aan de onderkant van de broedcel naar de larven gebracht.

Het stuifmeel wordt gehaald bij Gewone Rolklaver Lotus corniculatus en bij verschillende andere plantenfamilies.

Een nestparasiet van deze bij is de Gele Tubebij Stelis signata, die trouwens heel sterk lijkt op de Kleine Harsbij.

 

Home


Kleine Harsbij

Anthidiellum strigatum