NATUURLEXICON


De Kleine Hermelijnvlinder Furcula furcula is een vlinder met een vleugelspanning tot 32 mm. Hij bewoont vooral loofbossen, gemengde bossen en veen- en heidegebieden.

De voorvleugels hebben een donkere band. Het is een behaarde, grijze nachtvlinder. De vleugelrand is afgezet met zwarte stippen en het achterlijf is zwart-wit gebandeerd.

De rups is slanker en kleiner dan deze van de Hermelijnvlinder Cerura venula. Ook de vlinder zelf is slechts half zo groot als de Hermelijnvlinder.

De waardplanten zijn vooral Ruwe Berk Betula pendula, Beuk Fagus sylvatica, Zwarte Els Alnus glutinosa en Ratelpopulier Populus tremula.  

Home


Kleine Hermelijnvlinder

Furcula furcula