NATUURLEXICON


De Kleine Kelderloopkever Laemostenus terricola bewoont vooral zandgronden en heuvellandschappen in warme, droge biotopen zolas bosranden op zuidelijk geöriënteerde kalkhellingen.

Hij bewoont vooral konijnen- en knaagdierholen en wordt soms ook onder stenen gevonden.

’s Nachts verlaat de kever de verborgen schuilplaats en gaat hij op jacht op de stammen van bomen zoals de Zomereik Quercus robur.

Home


Kleine Kelderloopkever

Laemostenus terricola