NATUURLEXICON


De Kleine Kortschildbok Molorchus minor, ook Naaldkortschildboktor genoemd, is een boktor met een lengte van 6 tot 16 mm. Hij komt van eind april tot in juni voor op vooral schermbloemen in de nabijheid van naaldbomen en ook wel op Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia en Vogelkers Prunus padus.

Deze niet zo algemene kever heeft bruine dekschilden die voorzien zijn van een schuine witte streep. De dekschilden zijn opvallend verkort zodat de achtervleugels onbedekt zijn. Het halsschild is zwart. De antennes zijn bruin.

De larve ontwikkelt zich vooral in stobben van dood, droog of ziek hout van naaldbomen en maakt in het hout kronkelige gangen. Deze kever kan uit opgeslagen brandhout tevoorschijn komen. De ontwikkeling duurt 2 jaar. De verpopping gebeurt in het najaar. De kever overwintert in de poppenwieg.

Home


Kleine Kortschildbok

Molorchus minor