NATUURLEXICON


De Kleine Leeuwenklauw Aphanes australis groeit op een zandige, schrale en kalkarme bodem. We vinden deze plant in laag grasland en op zandige akkers, ook wel op kerkhoven, in wegbermen en langs spoorwegen.

De gele of groene bloempjes bloeien van mei tot de eerste vorst. De bladeren zijn handvormig ingesneden.


Home


Kleine Leeuwenklauw

Aphanes australis