NATUURLEXICON


De Kleine Lookmaskerbij Hylaeus leptocephalus is een zeldzame kleine bij die van eind mei tot eind augustus voorkomt in warme, droge en zonnige milieus.

Men vindt de bij vaak in moestuinen en langs spoorwegen, in groeven en op oude muren en dijken. Deze soort werd reeds gezien in Leuven (onderzoek Verboven – KUL).

Het is een polylectische soort die kan worden gezien op Fluitenkruid, Gele Kamille, Gewone Engelwortel, Kool-soorten, Peen, Reseda-soorten, Tijm-soorten, Witte Honingklaver en Zandblauwtje.

De bij nestelt in allerlei bestaande holten zoals holle en merghoudende plantenstengels, vraatgangen in hout en soms ook in oude grondnesten van bijen in steilwanden. Ook boorgaten in hout worden in gebruik genomen.

   

Home


Kleine Lookmaskerbij

Hylaeus leptocephalus