NATUURLEXICON


De Kleine Majer Amaranthus lividus komt verwilderd voor op bouwland en zandige rivieroevers. De soort komt uit het Middellandse Zeegebied en is ingeburgerd bij ons.


Home


Kleine Majer

Amaranthus lividus