NATUURLEXICON


De Kleine Pimpernel Sanguisorba minor groeit op een kalkrijke, droge bodem. We vinden deze plant vooral in duinen en op droge, onbemeste kalkgraslanden.

De plant wordt 20 tot 40 cm hoog. De roze-rode bloemen bloeien van mei tot juli.

Deze bloemen hebben geen kroonbladeren en produceren geen nectar. De bloemhoofdjes zijn rond. Ze worden door de wind bestoven.

De bladeren zijn samengesteld. De plant bezit een wortelstok.

Het is een indicatorsoort voor schrale graslanden en één van de waardplanten van de vlinders Spaanse Vlag Euplagia quadripunctaria, Veelvraat Macrothylacia rubi en Heideringelrups Malacosoma castrensis.


Home


Kleine Pimpernel

Sanguisorba minor