NATUURLEXICON


De Kleine Populierenboktor Saperda populnea is een boktor waarvan de dekschilden bezet zijn met 3 tot 5 vlekken met gele haartjes.

Het halsschild heeft een gele streepachtige beharing. Hij meet tot 15 mm en komt van juni tot augustus voor in bossen en lanen met Ratelpopulier Populus tremula.

De larve ontwikkelt zich in 2 jaar vooral in Ratelpopulier. Het vrouwtje legt de eitjes in geknaagde groefjes in takken van zo’n 2 cm dik. De groeven vertonen de vorm van een hoefijzer. Door het knagen produceert de boom een galachtig woekerweefsel. De larven gebruiken dit weefsel als eerste voedsel.

De oudere larven knagen zich dieper in het hout en overwinteren. Na de eerste overwintering begeven de larven zich opnieuw naar het woekerweefsel en spuiten een necrotisch werkende  stof in het weefsel zodat er een nog grotere knot ontstaat. In deze knot overwintert de larve opnieuw en verpopt ze in het voorjaar.    

Home


Kleine Populierenboktor

Saperda populnea