NATUURLEXICON


De Kleine Rode Bladloper Xylota tarda  is een kleine, slanke zweefvlieg. Deze vlieg meet 9 à 10 mm en heeft veel kleine doorntjes aan de onderkant van de achterdij. Het achterlijf is halverwege iets ingesnoerd. De rode ring op rugplaatjes 2 en 3 is meestal onderbroken door de zwarte achterrand van rugplaatje 2.

Het is een vrij zeldzame zweefvlieg die van begin mei tot eind augustus vooral kan worden gezien in bosranden en op open plekken in vochtige loofbossen en duinbossen. De vlieg is vaak onderaan boomstammen te zien.

De larven ontwikkelen zich in uitvloeiende sappen op de stam van Ratelpopulier Populus tremula en Eik-soorten Quercus species.

De soort overwintert als volgroeide larve.  

Home


Kleine Rode Bladloper

Xylota tarda