NATUURLEXICON


De Kleine Roodpoothalmkruiper Harpalus griseus is een loopkever van droge, schrale graslanden. De soort heeft een goed vliegvermogen.

Hij wordt gevonden in heide- en stuifzandgebieden, maar ook in agrarische en ruderale gebieden.

Individuen van deze loopkever vliegen vaak tegelijkertijd, vooral of alleen tijdens warme avonden en nachten.

Home


Kleine Roodpoothalmkruiper

Harpalus griseus