NATUURLEXICON


De Kleine Ruit Thalictrum minus groeit op droge standplaatsen, in duinen en langs rivieren. Het is een vrij zeldzame plant, die we vrijwel alleen aantreffen in het kustgebied. De plant houdt van een droge, kalkhoudende en humeuze grond. Vaak vinden we haar op zandduintjes, dijken, langs heggen en bosranden, tussen struiken of op de grens van grasland en hogere begroeiing.

Deze soort kan meer dan een meter hoog worden en bloeit in juni en juli met gele bloemen die in trossen staan. De meeldraden zijn hangend.

De bladeren zijn veervormig, oneven samengesteld of dubbel geveerd.

De plant bezit een wortelstok.

Home


Kleine Ruit

Thalictrum minus