NATUURLEXICON


De Kleine Sachembij Anthophora bimaculata is een stevig gebouwde kleine bij van 8 à 9 mm groot met een roodbruin behaard borststuk en duidelijke witte bandjes op het achterlijf. Het mannetje heeft felgroene ogen en een geel gezicht. Het vrouwtje heeft grijsgroene ogen en een kleinere gele vlek in het gezicht.

Deze bij werd na een langdurige afwezigheid terug gezien in Nederland (2017- Maastricht) op een zandig, bloemrijk talud met Slangenkruid Echium vulgare en Beemdkroon Knautia arvensis.

In Belgisch Limburg werd de soort recent ook reeds gezien op oude mijnterrils en in stuifzandgebieden.

Deze bij houdt van warme, open gebieden met veel bloemen en zonnige, zandige plekken om het nest te bouwen. Deze soort vliegt in één generatie van begin juni tot eind augustus.

De bij produceert een hoge zoemtoon bij het foerageren.  


Home


Kleine Sachembij

Anthophora bimaculata