NATUURLEXICON


De Kleine Schildwantsendoder Astata minor, ook Kleine Wantsendoder genoemd, is een graafwesp met een lengte van 8 tot 11 mm. Het is een kleinere, maar voor de rest bijna identieke versie van de Grote Schildwantsendoder Astata boops.

Deze zeldzame wesp vliegt van begin juni tot eind augustus in uiteenlopende biotopen.

Het nest wordt in de grond gemaakt in zand-, leem-, grind- of puinhellingen en is slechts enkele centimeters diep. De nestgang eindigt in één cel.

Als prooien worden schildwantsen, aardwantsen en bodemwantsen aangesleept.

Deze wesp wordt geparasiteerd door de zandgoudwesp Hedychridium roseum.

Home


Kleine Schildwantsendoder

Astata minor