NATUURLEXICON


De Kleine Schorseneer Scorzonera humilis  is een soort van droge, kalkarme leemhoudende zandgronden in zeer droge heiden, schrale graslanden en lichte bossen.

Het is een soort die men nog met de meeste kans kan aantreffen op ontoegankelijke militaire domeinen. De plant bloeit met gele bloemen in mei en juni.  

 

Home


Kleine Schorseneer

Scorzonera humilis