NATUURLEXICON


De Kleine Sint-Jansvlinder Zygaena viciae is een zeer zeldzame dagactieve nachtvlinder in Nederland (Zuid-Limburg). In Vlaanderen komt hij vooralsnog niet voor.

Hij behoort tot de bloeddrupjes. Hij heeft een spanwijdte van 30 tot 35 mm. De vlinder vliegt in juni en juli.

De waardplanten zijn Vogelwikke Vicia cracca, Gewone Rolklaver Lotus corniculatus, Citroengele Honingklaver Melilotus officinalis en Veldlathyrus Lathyrus pratensis.

De soort overwintert als rups.

Home


Kleine Sint-Jansvlinder

Zygaena viciae