NATUURLEXICON


De Kleine Speldenprikzwam Poronia erici is een zakjeszwam, die als saprofiet voorkomt op konijnen- en hazenkeutels.

 

Home


Kleine Speldenprikzwam

Poronia erici