NATUURLEXICON


De Kleine Spitstandbloedbij Sphecodes longulus komt voor op zandige terreinen zoals droge graslanden, bermen, zandpaden, tuinen, parken en duingebieden.

Het vrouwtje heeft spitse kaken zonder zijtandje. Deze bij heeft een fijne punctering op het rugschild en de achterlijfssegmenten. Deze bij meet 4 tot 6 mm en vliegt van begin april tot eind september. De mannetjes vliegen van half mei tot eind september.

Deze vrij zeldzame bij vliegt vaak op Vogelmuur Stellaria media, composieten en schermbloemen.

Deze parasitaire bij heeft de Gewone Smaragdgroefbij Lasioglossum leucopus, de Ingesnoerde Groefbij Lasioglossum minutissimum en de Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio en waarschijnlijk ook de Glanzende Groefbij Lasioglossum lucidulum en de Gewone Franjegroefbij Lasioglossum sexstrigatum als gastheerbijen.

Home


Kleine Spitstandbloedbij

Sphecodes longulus