NATUURLEXICON


De Kleine Stekelpootroofvlieg Neoepitriptus setosulus is een roofvlieg met een lengte van 11 tot 14 mm. De dijen zijn zwart met een rode streep op de achterzijde. De schenen zijn rood met een zwarte top en een donkere achterkant.

Deze zeer zeldzame soort komt van half juni tot half september voor in droge tot licht vochtige, schrale graslanden.  

Home


Kleine Stekelpootroofvlieg

Neoepitriptus setosulus