NATUURLEXICON


De Kleine Tijm Thymus serpylum, ook Wilde Tijm genoemd, komt voor op carbonaatarme maar niet te zure zandgronden, die door de luchtverontreiniging niet veel meer voorkomen.

Men vindt deze plant nog in heidevelden op open plekken zoals karrensporen en op grazige plekken, sporadisch langs spoordijken en in bosranden. De plant bloeit van juni tot september met paarsachtige lipbloemen. De bladeren zijn langwerpig.

Een bedreiging voor deze plant vormt de verzuring van heidegebieden.


Home


Kleine Tijm

Thymus serpylum