NATUURLEXICON


De Kleine Trompetzwam Pseudocraterellus undulatus is een plaatjesloze vlieszwam. Hij heeft een trompet- tot trechtervormig vruchtlichaam. De hoed is leemkleurig en heeft een diameter tot 5 cm. De gelige steel wordt tot 6 cm lang.

Hij komt voor bij loofbomen (Eik-soorten, Beuk en andere loofhoutsoorten) in bossen of in lanen op klei en voedselarme zand- of leembodems. Hij staat vaak in bundels of groepen. Het is een mycorrhizavormende zwam.

De soort is gevoelig voor vermesting en/of verzuring.


Home


Kleine Trompetzwam

Pseudocraterellus undulatus