NATUURLEXICON


De Kleine Tuinmaskerbij Hylaeus pictipes is een zeldzame bij van 4 tot 5 mm groot. Deze bij vliegt van midden mei tot eind augustus.  

Het vrouwtje heeft schuine brede vlekken op het gezicht.

Het “masker” van het mannetje is opvallend licht wittig geel gekleurd. De antenneschachten van het mannetje zijn slank. Het mannetje heeft vrijwel volledig gele poten.

Deze bij nestelt bovengronds in stengels van Braam Rubus fruticosus, voegen in muren en ook in kunstmatige nestgelegenheid (boorgaten van 2 à 3 mm). De soort komt in verschillende habitats voor, meestal niet in dichtbewoonde gebieden, maar in het stedelijke gebied kan deze bij wel worden gezien in tuinen, parken en ruderale terreinen, zoals braakliggende industrieterreinen en spoorwegemplacementen. Buiten de stad komt de bij vaak voor bij steilwanden.

Deze bij kan worden gezien op Amerikaanse Vogelkers Prunus serotina.

Het stuifmeel wordt in de krop opgeslagen.

Home


Kleine Tuinmaskerbij

Hylaeus pictipes