NATUURLEXICON


De Kleine Veldkers Cardamine hirsuta komt voor op zandgrond langs wegen, op dijken en in duinen. De bloemen zijn klein en wit.

De hauwen zijn lang en cilindrisch en springen bij rijping open. De stengels komen uit een bladrozet.

Home


Kleine Veldkers

Cardamine hirsuta