NATUURLEXICON


De Kleine Vorkwesp Diodontus minutus is een bijna volledig zwarte wesp met gele kaken, schouderbultjes en schenen. De poten zijn oranjebruin. Deze wesp meet 3 tot 5 mm.  

Het is een algemene soort die van april tot half oktober vooral voorkomt in warme biotopen met een zandige bodem, ook in een stedelijke omgeving.

De wesp maakt een nest in zandbankjes en zandige oeverwanden, kuilen of hellingen. Het nest bestaat uit een hoofdgang met verschillende zijgangen die elk eindigen in één broedcel.  

De prooien zijn gevleugelde bladluizen.

De Bruine Mierwesp Myrmosa atra treedt op als parasiet.  

Home


Kleine Vorkwesp

Diodontus minutus