NATUURLEXICON


De Kleine Watersalamander Lissotriton vulgaris is een salamander met een lengte tot 11 cm. Het mannetje heeft tijdens de voortplantingsperiode een geeloranje buik met donkere vlekken en strepen. Het vrouwtje is bruin gekleurd.

Hij bewoont laaggelegen terreinen.

De voortplantingsperiode valt in april-mei. Het vrouwtje legt 200 tot 300 eieren op waterplanten of andere voorwerpen in het water.  

De larven komen na 2 à 3 weken uit de eitjes.

In de winter houdt deze salamander een winterslaap.

Home


Kleine Watersalamander

Lissotriton vulgaris