NATUURLEXICON


De Kleine Wespenboktor Clytus arietis is een kever met een lengte van 6 tot 12 mm. Hij komt van eind april tot begin juli voor langs bosranden en bospaden en is vaak op bloemen te vinden.

Deze algemene boktor heeft een zwart halsschild met vooraan een gele band. De dekschilden zijn zwart en hebben ook een gele onderbroken dwarsband  op het voorste gedeelte en doorlopende op het achtergedeelte. Daartussen loopt nog een schuine band. De uiteinden van de dekschilden zijn ook geel. De voelsprieten zijn rood gekleurd, verdonkerend naar de uiteinden. De poten zijn rood, maar de dijen zijn verdonkerd.  

De zwart-gele tekening van deze kever is een voorbeeld van mimicry in de natuur. De gevaarskenmerken van andere soorten worden nagebootst. Zo wordt de kever beschermd tegen roofvijanden zoals vogels, die denken dat de kever een wesp is.

De larve ontwikkelt zich gedurende 2 jaar in dode takken van loofbomen, zoals Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica.

Home


Kleine Wespenboktor

Clytus arietis