NATUURLEXICON


De Kleine Wolfsklauw Diphasiastrum tristachyum komt voor op droge heidevelden, in lichte en droge bossen en tussen Struikhei Calluna vulgaris op hellingen, en ook in stuifzandgebieden.

De bodem is in de regel redelijk open, zeer voedselarm, kalkarm en zandig.

De plant heeft veel licht nodig. De Kleine Wolfsklauw groeit soms in ringvormige structuren.

Home


Kleine Wolfsklauw

Diphasiastrum tristachyum