NATUURLEXICON


De Kleine Woudzwever Criorhina berberina is een relatief brede woudzwever met een geel behaard borststuk. Het achterlijf is zwart behaard met een wit behaarde punt. De variant “oxyacanthae”   heeft een geel behaard achterlijf.

Deze zweefvlieg meet 8 tot 13 mm en komt van april tot augustus voor in bossen en struwelen.

De larven leven in rottend hout van loofbomen, zowel in rottende bovengrondse delen als in de wortels.  


Home


Kleine Woudzwever

Criorhina berberina