NATUURLEXICON


De Kleine Zaagpootspinnendoder Priocnemis minuta is een zwarte wesp met een lengte van 2,5 tot 6,5 mm. Het vrouwtje heeft een gedeeltelijk rood borststuk en een gedeeltelijk rode kop. Bij het mannetje zijn de eerste 2 achterlijfssegmenten en de poten bruin.

Deze wesp komt van half april tot half oktober vrij algemeen voor in warme, droge biotopen. Men vindt deze soort in zandverstuivingen, groeven en droge graslanden.

De prooien zijn bodemjachtspinnen.  

Home


Kleine Zaagpootspinnendoder

Priocnemis minuta