NATUURLEXICON


De Kleine Zee-eik Fucus spiralis is een bruinwier met een brede thallus. De thallus heeft een gladde rand, geen luchtblazen en een duidelijke hoofdnerf.

De ronde voortplantingsorgaantjes zitten in groepen aan de zijtakken. De lengte bedraagt maximaal 40 cm.Home


Kleine Zee-eik

Fucus spiralis