NATUURLEXICON


De Kleine Zeefwesp Crabro peltarius, is een graafwesp met een lengte van 9 tot 13 mm. Het vrouwtje is zwart met gele vlekken op gezicht, halsschild, schouderbulten, schildje en alle rugplaten. Het mannetje heeft afgeplatte en verbrede antennes en op de schenen van de voorpoten grote schilden.

Deze algemene wesp vliegt van mei tot begin oktober in warme, droge zandgebieden.

Het nest wordt bij voorkeur in hellende zandbodems gemaakt, maar ook in droge klei en leem. Soms worden de nesten tussen de straatstenen aangelegd. De nestgang gaat ongeveer 30 cm diep en mondt uit in tot 7 nestcellen, die worden bevoorraad met vliegen, bij voorkeur langpootvliegen.

Als parasieten bij deze wesp zijn de Bruine Mierwesp Myrmosa atra en de dambordvlieg Metopia argyrocephala bekend.  

Home


Kleine Zeefwesp

Crabro peltarius