NATUURLEXICON


Klein Fonteinkruid

Potamogeton berchtoldii   


Het Klein Fonteinkruid Potamogeton berchtoldii groeit in ondiep, zoet, meestal voedselarm water op plaatsen met een ijzerrijke kwel. De plant bloeit van juni tot augustus met bruine of groene bloemen. De bladeren zijn lijnvormig.

Home