NATUURLEXICON


Klein Koolwitje

Pieris rapae   


Het Klein Koolwitje Pieris rapae behoort tot de witjes.

Deze vlinder heeft een vleugelspanning tot 50 mm en vliegt van april tot oktober. Het mannetje heeft witte voorvleugels met een grijze vleugelpunt en een zwarte vlek. Bij het vrouwtje hebben de grijsbruine voorvleugels nog bijkomend 2 grote, zwarte vlekken.

De onderzijde van de voorvleugels is bij beide geslachten geelachtig bestoven.

Deze vlinder heeft een vagere tekening en is kleiner dan het Groot Koolwitje Pieris brassicae.

Deze vlinder komt zowat in alle biotopen met goede nectarplanten voor. We vinden deze soort onder meer in bosranden, bloemrijke graslanden, parken en tuinen.

Deze vlinder kan worden gezien op de bloemen van Sporkehout Rhamnus frangula, Buddleja Buddleja davidii, Wilde Marjolein Origanum vulgare,  Schermhavikskruid Hieracium canadense, Knoopkruid Centaurea jacea, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale,  Rode Klaver Trifolium pratense, Gewone Ossentong Anchusa officinalis, Grote Kattenstaart Lythrum salicaria, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris en Slangenkruid Echium vulgare.  

De vlinder kent meestal 3 generaties per jaar: een eerste van april tot juni, een tweede en derde generatie situeren zich tussen juni tot oktober en overlappen elkaar. Het is een zeer mobiele soort, die bij zeer hoge populatiedichtheden ook kan gaan trekken.

De eitjes worden afzonderlijk gelegd op de boven- en onderkant van de bladeren van de waardplant. Een vrouwtje kan wel 400 eitjes leggen. De rupsen hebben een groene kleur en leven solitair.

De waardplanten van de rupsen zijn Look-zonder-Look Alliaria petiolata, Muurzandkool Diplotaxis muralis, Wilde Judaspenning Lunaria rediviva, Koolzaad Brassica napus, Knopherik Raphanus raphanistrum, Wilde Reseda Reseda lutea, Oost-Indische Kers Tropaeolum majus en gecultiveerde Judaspenning-soorten Lunaria species en Kool-soorten Brassica species. Bij de Kool-soorten voeden de rupsen zich vooral met de binnenste koolbladeren dicht bij het hart van de koolplant en maken daarbij ronde gaten.  

De verpopping gebeurt op de waardplant of tegen een gevel of boomstam. De overwintering gebeurt als pop.

De rupsen worden vaak gepredateerd door loopkevers, hooiwagens, vogels en sluipwespen.


Home