NATUURLEXICON


Klein Kroos

Lemna minor   


Het Klein Kroos Lemna minor is een waterplant die groeit in zoet, brak en vervuild water. Het is een zeer algemene kroossoort, die bloeit van april tot juni. De bloempjes hebben gereduceerde bloemblaadjes. De blaadjes zijn 2 mm brede schijfjes, die op het water drijven. De plant vermeerdert zich snel.  

Het is een belangrijke waardplant van het Kroosvlindertje Cataclysta lemnata.

Home