NATUURLEXICON


Klein Nimfkruid

Najas minor   


Het Klein Nimfkruid  Najas minor is een zeer zeldzame plant in Vlaanderen.  

Het is een waterplant met donkergroene, kraakbeenachtige, stekelige bladeren en kleine, onduidelijke onderwaterbloemen in de bladoksels.

De plant heeft een voorkeur voor zoet, matig voedselrijk schoon water dat ’s zomers relatief warm is.

Tegenwoordig (2015) is de kans iets groter dan pakweg 20 jaar geleden om de plant te vinden door een verbetering van de waterkwaliteit en de klimaatopwarming.

De zaden van zo’n 2 mm groot en stengelfragmenten worden meegenomen door de waterstroom of blijven hangen aan de poten van eenden of ganzen. Op die manier verspreidt de soort zich.

Het Groot Nimfkruid Najas marina komt iets algemener voor.

Home