NATUURLEXICON


De Kleinoogweidemier Lasius myops lijkt zeer sterk op de Gele Weidemier Lasius flavus.

De soort is lange tijd als een ondersoort hiervan beschouwd en ze komen vaak samen voor. Beide soorten zouden evenwel reproductief gescheiden zijn. In de verschillende Europese landen waar ze voorkomt is ze beperkt tot xerotherme (droge en warme) terreinen: droge schrale graslanden op kalkbodems, ook op rotsachtige bodem.

In Vlaanderen waren er reeds een aantal vondsten van deze mier, onder meer in Kanne-Rienst, Voeren, Hoegaarden en Adinkerke-De Panne.

De bruidsvluchten worden uitgevoerd tussen mei en september.

Home


Kleinoogweidemier

Lasius myops