NATUURLEXICON


Klein Schorrenkruid

Suaeda maritima   


Het Klein Schorrenkruid Suaeda maritima groeit bij voorkeur op zandstranden, op schorren en langs kreken, op plaatsen die regelmatig met zout water worden overspoeld en die goed doorlucht worden bij eb. De plant wordt twee keer per dag door de vloed overstroomd.

De plant leeft van aangespoelde resten van groen- en roodwieren die bij het vergaan stikstof afgeven. De plant wordt tot 30 cm hoog.

De groene bloemen bloeien van juli tot september. Ze groeien vanuit de bladoksels en hebben een krans met kelkbladachtige slippen. De bladeren zijn ongesteeld, vlezig en smal. De stengel is rood getint.

 

Home