NATUURLEXICON


Klein Snavelmos

Oxyrrhynium pumilum   


Het Klein Snavelmos Oxyrrhynium pumilum is een zeldzaam mos.

Deze soort komt vooral voor in oude bossen op kalkhoudende grond.

 

Home