NATUURLEXICON


De Kleinste Egelskop Sparganium natans is een plant die groeit in ondiep water in onder meer vennen en sloten. Het water waarin deze plant gedijt is doorgaans zwak zuur.

Deze soort groeit zowel op zandige, lemige en venige bodems.  


Home


Kleinste Egelskop

Sparganium natans