NATUURLEXICON


De Kleinste Kogelspin Theonoe minutissima is een spin die leeft in natte heidevegetaties op de bodem, onder stenen, tussen gras, mos en Veenmos-soorten Sphagnum species.Home


Kleinste Kogelspin

Theonoe minutissima