NATUURLEXICON


De Kleinste Schijnmycena Hemimycena pseudogibba is een kleine, witte zwam. Het hoedje heeft een diameter van 0,5 tot 3 mm en is erg variabel van vorm. De lamellen zijn soms tot ribbeltjes gereduceerd. De steel is tot 4 cm lang en wit gekleurd.

De zwam kan in de herfst worden gevonden op bladresten van Zoete Kers Prunus avium, Els-soorten Alnus species (ook elzenproppen), Wilg-soorten Salix species en Berk-soorten Betula species. Vaak komt deze zwam in grote aantallen voor, en veelal groeit hij op de bladnerven.Home


Kleinste Schijnmycena

Hemimycena pseudogibba