NATUURLEXICON


Het Kleinst Waterhoen Porzana pusilla is de kleinste rallensoort in Europa. Hij heeft geen rode snavelbasis. De flanken zijn min of meer zwart-wit gebandeerd.

De zang klinkt als een nogal zacht, droog geratel.  

Deze vogel broedt in natte biezen- en zeggenweiden met water dat slechts tot kniehoogte reikt, soms nabij rietvegetaties.

Het is een broedvogel van vooral Oost-Europa en Rusland. De vogel overwintert onder meer in Afrika. In Vlaanderen is het een onregelmatige broedvogel en een zeldzame doortrekker of dwaalgast.

Home


Kleinst Waterhoen

Porzana pusilla