NATUURLEXICON


Klein Tasjeskruid

Teesdalia nudicaulis   


Het Klein Tasjeskruid  Teesdalia nudicaulis draagt witte bloemen, die bloeien van april tot juni in trossen. Het plantje kiemt in de winter, vormt een rozet en bloeit in de lente. Deze soort groeit als pioniersoort op voedselarme, zure, droge zandgronden, vooral in de Kempen en in kalkarme duinen aan de kust.

De plant is erg gevoelig voor vermesting (vooral voor kunstmest).


Home