NATUURLEXICON


Klein Timoteegras

Phleum nodosum   


Het Klein Timoteegras Phleum nodosum groeit op droge, voedselarme zandgrond, vooral in de duinen. We vinden deze plant op zonnige graslanden en op de hoge delen van uiterwaarden. Vroeger werd de plant meer aangetroffen in akkers.

Deze grassoort bloeit van juni tot augustus met gele of groene grasbloemen die in aren of aarpluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig. De vruchtjes zijn graanvruchtjes.

Home